Budapest Rallye - Rendezői közlemény

Letöltés

Tisztelt Versenyzők, Csapatok, MNASZ tagok! 
Mint arról a tegnapi nap folyamán sokan értesültek az idei Budapest Rallye bajnoki futam megrendezése a Laroco 
Motorsport Egyesület, mint bejelentett rendező részéről a tegnap történtek figyelembe vételével nem vállalható! 
Tisztában vagyok, a döntésem versenyzőkre és a bajnokságban résztvevő csapatokra és saját sportegyesületünkre 
gyakorolt hatásával, következményeivel, de úgy gondolom, hogy a tegnapi napon a Magyar Nemzeti Autósport 
Szövetség vezetésének és a megbízott RSB vezetőnek – és a nem létező rallyesport bizottság – működése egy olyan 
ponthoz ért, ahol muszáj megállnunk! 
Muszáj akkor is, ha ennek a döntésnek a következménye az lesz, hogy sem én, sem a Laroco Motorsport a jövőben a 
magyar rallyesport életben ­ 21 év után ­ semmilyen módon nem vehet majd részt. 
A korábbiakban, azt az álláspontot képviseltem, hogy nem szerencsés az MNASZ belső problémáinak széles 
nyilvánosság előtti megvitatása, nyílt levelek megjelentetése és internetes fórumokon történő kiteregetése. A 
problémainkat magunk között, csendben kellene rendezni. Mert a nyilvánosság előtt kiteregetett szennyest sokan „látják” 
, és olyanokhoz is eljut, akiknek a segítségére és a támogatására számítunk. Ezzel pedig végső soron a sport érdeke 
sérül! Közös érdekünk lenne, hogy mindez ne így történjen. 
Tisztában vagyok azzal is, hogy a tagság jelentős része versenyezni szeretne csupán – csendben és háborítatlanul – és 
nem kíván részt venni a sportpolitikai illetve szakmai kérdések megoldásában! 
A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség azonban demokratikus elvek alapján – és törvényi feltételek szerint – 
szerveződő sportszövetség. Működésben – legalább is működésének bizonyos momentumaiban – elkerülhetetlen a 
tagság aktív részvétele és akaratának kinyilvánítása! Az elmúlt időszakban az MNASZ vezetésén belül, a feszültségek 
olyan szinten eszkalálódtak, hogy a szervezet vezetője nem kommunikál az elnökségi tagokkal, nem hajlandó a 
közgyűlést összehívni, valamint legfőbb céljainak egyike (neki és tanácsadóinak) a sporttanács illetve tagjainak 
likvidálása – bármi is lesz ennek a következménye a működésre nézve! 
Ebben a törekvésben, hű szövetségese az általa júniusban megbízott Szabados Lajos szakágvezető ! 
Jogosan merül fel a kérdés, hogy miként befolyásolják a fentiek, a Budapest Rallye megrendezésének a kérdését?
A válasz az, hogy alapjaiban!
 
A történések rövid leírása: 
A rendezvény programjának megtervezése július második felében a Veszprém Rallyet követően megtörtént. 
Megkerestem Fodor Krisztiánt, hogy segítsen és társrendezőként működjön közre az idei BP Rallye szombati napjának 
lebonyolításában. 
Ezt követően augusztus első 2 hetében szinte valamennyi engedélykérelem – önkormányzatok, erdőgazdaság, 
kormányhivatal, környezetvédelmi főfelügyelőség, rendőrkapitányságok... stb – beadásra és befizetésre kerültek. 
Természetesen a szervezés folyamán jelen esetben is – mint mindig – merültek fel váratlan problémák, de ezeket 
folyamatosan egyeztettük és oldottuk meg. Még akkor is, ha egyébként augusztusban szinte az egész ország – 
különösen az államapparátus – nyaralt. 
Augusztus 27­ére meghívót kaptam, mint a verseny MNASZ felé bejelentett felelőse, hogy a szövetségben Benyó Miklós 
és Szabados Lajos Urak találkozni kívánnak velem, a Budapest Rallye megrendezésével kapcsolatos esetleges 
problémák illetve az gazdasági finanszírozhatóság kérdésében. 
Természetesen elfogadtam a meghívást és megjelentem a megjelölt időpontban. Szövetségünk több választott vezetője 
és alkalmazottja is részt vett a megbeszélésen. 
Sajnos két ember nem jött el... (az elnök és a mb.vezető) utólag megüzenték, hogy Ők nem ülnek egy asztalhoz a Sport 
Tanáccsal és Móczár Péterrel. 
Mindez, nem rendített meg túlságosan, mert azt gondoltam, hogy mindenki aki tenni tud azért, hogy legyen BP Rallye, 
az jelen volt! Nyilvánvaló volt, hogy BP Rallye­nak lennie kell! 
Közben zajlott az előkészítő munka és próbáltuk megoldani a felmerülő problémákat. Készült a versenykiírás tervezet is, 
melyet még nem tudtunk véglegesíteni ... de igyekeztünk. Közben a Kassa Rally sikeresen lebonyolódott. Ezen a 
rendezvényen – bár vártuk – nem jelent meg Szabados Lajos és Benyó Miklós elnök úr sem! 
Szeptember 13­án előzetes egyeztetést követően ­ jelentős késéssel ugyan ­ , a versenykiírás benyújtásra került a Sport 
Tanács felé, akiktől a mb. szakágvezető is megkapta. Az online nevezői felület beüzemelésre került, és a kiírás 
tervezetként felkerült a netre. (ugyanúgy mint a Miskolc Rally és a Székesfehérvár Rallyek alkalmával ) 
Ezt követően szeptember 16­án reggel Kassai András ás Móni István sporttársak lekapcsolták a nevezői felületet. 
Kérdésemre, hogy miért? – tudomásomra hozták: 
Szabados Lajos utasítására. 
 
És ekkor, úgy gondolom megértettem valamit! Még akkor is, ha ez a felismerés fájdalmas... pokolian fájdalmas, 
és nagyon nehéz szavakba önteni! 
 
Nem dughatom a nyakam olyan hurokba, mely kötélnek a vége valaki más kezében van! És feltett szándéka azt jó 
szorosra is húzni! 
Korábban – elnök és RSB vezető ­ már megüzenték a hűséges fegyverhordozókkal, hogy személyem és hangsúlyos 
közreműködésünk a rallyebajnokság lebonyolításában nem kívánatos a továbbiakban! 
Megértve az üzenetet, nem vállalhatom fel, egy olyan bajnoki rendezvény lebonyolítását, melyet a szakágvezető nem 
hagyott jóvá, sőt kifejezetten utasítást adott a nevezések leállítására!
 
A saját és a családom érdekében nem vállalhatom fel annak lehetőségét, hogy a rendezvény alatt előforduló bármilyen 
probléma esetén, támadási felületet adjak szövetségünk regnáló vezetője kezébe és ennek esetleges 
következményeként hasonló helyzetbe kerüljek, mint Pénzes Zsolt korábbi szakágvezető! (lsd alább) Ennyit nem ér... 
Fontos leszögeznem, hogy a BP Rallye rendezvény előkészítése megfelelő ütemben haladt – még akkor is ha a leírt 
határidőkben csúszások voltak ­ több szükséges hozzájárulás már megérkezett és valamennyi tulajdonos illetve 
engedélyező szerv (hatóság) előzetes szóbeli hozzájárulásával rendelkeztünk. 
A rendezvény anyagi kerete is rendelkezésre állt – beleértve az MNASZ ST által tett ígérvényt is! 
 
21 évnyi működésünk során, sok hibát követtünk el! Átéltünk borzalmas tragédiákat és boldogító sikereket! 
De a működésünket a sport iráni elkötelezettség hatotta át minden pillanatban. 
Mindig minden versenyt megrendeztünk és ezt próbáltuk magas színvonalon, mert MINDENKI ezt akarta. 
Volt jó vezetése az MNASZ­nek és volt kevésbé jó! De az akarat közös volt, hogy bajnokságnak lennie kell! 
Aztán 2012­ben ez először megsérült, amikor is elmaradt az Eger Rallye. 
És most újra... és a szakmai (RSB) vezetés szándéka most már nem a segítség és a működés, hanem az ártó szándék 
és a pusztítás! 
Az elmúlt 2 hónap során az RSB vezetővel semminemű egyeztetés, előkészítés a versenyek és a jövő tekintetében nem 
volt. A mai nappal sincs bajnokság állása. Mi ez, ha nem a versenyzők és a tagság totális semmibe vétele?! A vállalt 
tisztséggel járó feladatok el nem látása!
 
Ma ott tartunk, hogy : 
­ 2014.május 5. óta az MNASZ formailag törvénysértő módon működik, és ezt az elnök eltitkolja a tagság elől.(ekkor  
érkezett meg a Törvényszék határozata az MNASZ­be, hogy nem vezeti át a közgyűlés határozatait és az új  
alapszabályt) 
­ félve, hogy a tagság elmozdítja a pozíciójából az elnök nem meri összehívni a közgyűlést, pedig elemi érdek lenne a  
törvényes működés helyreállítása az MNASZ­nek. Erre csak a közgyűlésnek van lehetőség. 
­ az MNASZ jelenlegi Elnöke személyes csatákat vív a vezetőség más tagjaival! 
­ az alapszabály – mindegy is, hogy melyik – rendelkezéseivel szembe menve törvénytelenül nem nevez ki választott  
tisztségviselőt, személyes indokok miatt 
­ sem az MNASZ sem az RSB nem rendelkezik semmilyen sportszakmai koncepcióval, mely legalább megvitatásra  
alkalmas lenne. 
­ az amatőr rallyeban tavaly történt halálos balesetekkel kapcsolatos eljárásokban szerzett információkat nem a tagok és  
választott tisztségviselők megvédése (a sport védelme) érdekében használják, hanem kifordítva, aljas módon ártó  
szándékkal. 
­ a tagság mindezt elnézve , szó nélkül veszi tudomásul.
 
( a 2013.évi városlődi rallye sprint versenyen történt halálos balesettel kapcsolatban folytatott rendőrségi 
vizsgálat során Bognár Gábor rendezőt és Pénzes Zsolt akkori szakágvezetőt a rendőrség meggyanúsította 
foglalkozás körében elkövetett, halált okozó gondatlan veszélyeztetéssel. Ennek a büntetési tétele 2­8 év 
szabadságvesztés. Pénzes Zsolt ügyvédje a védelem stratégiájának felépítése és adatgyűjtése során 
melyet saját, az alapszabállyal ellentétes – RSB vezető kinevezése ­ döntéseit és működését kívánja 
megkereste az MNASZ­t. Ezen megkeresés során jutott az elnök és környezete olyan információk birtokába, 
alátámasztani, leplezni.) 
 
Azt gondolom,hogy mindannyian a döntéseink során felelősséget vállalunk! Ha hagyjuk azt, hogy a fejünk felett 
hozzanak olyan döntéseket, melyek alapjaiban befolyásolják a szeretett sportunk létét és működést akkor bizonyos 
értelemben a saját magunk áldozatai is vagyunk! 
Ha nem vagyunk képesek, közös álláspontot kialakítani – mi a sportban érdekeltek – és elveszünk a saját érdekeinkben 
és mindennapi csatáinkban, akkor megérdemeljük a sorsunkat! 
Még abban sem vagyok biztos, hogy mindezen elnöki és RSB vezetői döntéseket a rosszindulat szüli! Lehet, hogy 
„csak” az alkalmatlanság! Vagy csak az, hogy néhányan beleszerettek saját pozíciójukba, szerepükbe! 
Márpedig a munkát el kell végezni valakinek! Nem elég hangzatos – az 50­es évek hangulatát idéző – kommünikéket 
megjelentetni az MNASZ weblapján! 
Valóban lehetne versenynaptár szeptember végére vagy október közepére! 
Mert Eger, Miskolc, Székesfehérvár, Veszprém, Kassa, Pécs várja a rallye bajnokságot és hajlandó is tenni érte! De így 
biztosan nem fog menni...
Fentiek figyelembe vétele mellett is, a Budapest Rallye lemondásával kapcsolatban a felelősség kizárólag engem terhel! 
Egy egykori jóbarát a múltban, azt mondta egy MNASZ közgyűlés alkalmával, hogy: amíg csak rúzsozzuk a szart és aki 
20 évnél régebben van itt nem áll fel és húzza el a csíkot, addig nem lesz érdemi változás! ­ Akkor tapsoltam...
 
­ Nem gondoltam volna, hogy én leszek az első a sorban! 
Az idei volt a 21. évünk... 
 
Veszprém 2014. szeptember 17. 
Lakatos Róbert 
sk 
 
 
 
Köszönettel tartozom azoknak, akik kapcsolataikat és energiáikat felhasználva segítették a Budapest Rallye 2014 
bajnoki futam előkészítését: 
(abc sorrendben) 
­ Domonkos László 
­ Fodor Krisztián 
­ Gulyás Péter 
­ Herczig Norbert 
­ Kovács József 
­ Móczár Péter 
­ Pásztor Gábor – Taxi4 
­ Pénzes Zsolt 
­ Szabó László 
­ Tóth Imre