ATB 6/2013 sz.közlemény

MNASZ

Letöltés

ATB Közlemény 06/2013
A gépkönyvezések alkalmával a biztonsági bukóketrecek vizsgálatakor felmerült problémák
kezelésére szeretnénk a figyelmet felhívni.
1. Azok a biztonsági bukóketrecek, amelyek cső certifkátján nem szerepel a hidegen
húzott varrat nélküli megjelölés, azok függetlenül attól, hogy már korábban átvettek
vagy újak, NEM lehet gépkönyvet kiállítani rá.
2. Azok a biztonsági bukóketrecek, amelyeknek a gyártó nem tudja pótolni a cső
certifikátját: a gyártó leellenőrzi a ketrecet és egy felelősségvállalási nyilatkozatot
kitölt, amit a certifikáthoz kell csatolni. Ez a nyilatkozat közzétesszük. Ilyen pótlást
csak 2013.12.31-ig lehet megtenni. 2014.01.01-től csak teljes dokumentációs és az
érvényben lévő szabályoknak minden ponton megfelelő biztonsági bukóketrecet
fogad el a technikai bizottság.
3. Azok a biztonsági bukóketrecek, amelyeket korábban átvettünk, de konstrukciós hibái
vannak:
Olyan jellegű konstrukciós hiba, ami a kötelezően előírt tagokban van hiba, NEM
fogadjuk el. Pl. kell bele valamilyen átlós elem, de nincs beépítve.
Olyan jellegű konstrukciós hiba, ami az engedélyezett kiegészítőkben van, azokat
továbbra is átvesszük. Pl. nem kötelező elem a tető megerősítése, de be van
építve valamely kialakítás, abban az esetben, ha műszakilag megfelelő, akkor
azoknak továbbra is adunk gépkönyvet.
4. Minden újonnan épült bukóketrec ami, 2013.03.15-től épül, csak a teljes szabályzat
betartása mellett lehet tanúsítani, minden kötelező elemet meg kell vizsgálni és csak
az
http://www.mnasz.hu/mnasz.php?id=110
itt található csőcerifikát formában
kitöltött papírban tudjuk elfogadni.
5. Rossz kinézetű hegesztéssel elkészített biztonsági bukóketrecre továbbra sem adunk
gépkönyvet függetlenül attól, hogy korábban tanúsítva volt e.
ATB elérhetőség
E-mail:
atb@mnasz.hu