System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at SimpleAdserver.AspNetClient.SimpleAdserverClient.GetZoneContent(Int64 zoneId, String contentTemplate, String emptyTemplate)

ATB 2/2013 sz.közlemény / gépkönyvezési eljárás

MNASZ

Letöltés

ATB Közlemény 02/2013
Tudnivalók a gépkönyvezési eljárásról:
1. Szükséges dokumentumok:
-
-
-
-
-
-
A gépkönyvezést kezdeményező jogi vagy magánszemély azonosítására
alkalmas okmányok
A tulajdonos azonosítására alkalmas okmányok
A versenyautó hatósági dokumentumai (Rallye illetve Terep-rallye versenyautó
esetében forgalmi engedély is)
Homologizációs lap, (FIA papíron ami még homológ autó, fehér papíron
MNASZ pecséttel ami lejárt homológ illetve nemzeti homológ)
A homológ lapon nem szereplő alkatrészek VO kiegészítő okmánya
A teljes versenyautóról készült 1 db színes 9 x 13 cm méretű, 3/4-es nézetből
készült fénykép (mint a homologizációs nyomtatvány első oldalán lévő baloldali
kép),
A gépkönyv (amennyiben a versenyautó a korábbiakban ezzel már
rendelkezett).
Gépkönyvvel még korábban nem rendelkező Rallye illetve Terep-rallye
versenyautó esetében az MNASZ Technikai Bizottsága állít ki szakvéleményt.
(ennek feltételei és követelményeit lásd alább)
-
-
-
2. Általános követelmények
- A gépkocsi csak „versenykész” állapotban gépkönyvezhető. Motor és váltó
nélküli autó nem minősülhet versenykésznek! Bukóketrec hibával nem adható ki
a gépkönyv. Kisebb hiányosságokkal azonban gépkönyv kiadható. A
hiányosságok esetén alkalmazandó eljárásokat és a hiányosságok súlyát a
gépkönyvezéskor használandó
gépkönyvezési check lista
tartalmazza.
- Amennyiben a gépkocsin az első gépátvételig kijavítandó hiányosságok vannak,
(függetlenül attól, hogy a hiányosságok miatt kap-e gépkönyvet vagy sem)
hibalistát nyomtatunk 2 példányban. (Egyet
a gépkönyvezést kezdeményezőé
egy az ATB-nél marad)
A hibalista felvezetésre kerül a gépkönyvezési
programba is.
-
A rallye szakágban 2013. évben a gépkönyvezés szabályai a következő
ideiglenes mondattal egészülnek ki:
"Azok a gépkocsik , melyek a gépkönyvezés alkalmával nem
rendelkeznek homologizációs okmányokkal, de az autó a gépkönyvezés
egyéb feltételeinek megfelel, megkapják a 2014. 03. 31.-ig
érvényesített gépkönyvüket.
Az így érvényesített gépkönyvek esetén 2013. 08. 31-ig be kell mutatni a
Technikai Bizottság részére a hiányzó homológizációs dokumentumokat.
A bemutatás elmulasztása esetén a gépkönyv érvényességét az
MNASZ, 2013.09.01.napjával felfüggeszti, a közlekedési hatóság egyidejű
értesítése mellett."
ATB elérhetőség
E-mail:
atb@mnasz.hu
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at SimpleAdserver.AspNetClient.SimpleAdserverClient.GetZoneContent(Int64 zoneId, String contentTemplate, String emptyTemplate)