Rallye szabályismereti vizsga szabályzata

MNASZ

Letöltés

2013. évi RALLYE SZABÁLYISMERETI VIZSGA
SZABÁLYZATA
A Rallye szakágra érvényes versenyzői licencek kiadásának feltétele az érvényes vezetői
engedély és érvényes Rallye szabályismereti vizsga, amelyet minden licenccel rendelkező
versenyző köteles teljesíteni.
Szabályismereti vizsga érvényessége: Vizsga időpontját követő év december 31-ig
2013. évben azoknak a versenyzőknek kell szabályismereti vizsgát tenni, akik még nem
vizsgáztak, vagy 2011. évben vagy előtte vizsgáztak.
Szabályismereti vizsgára a jelentkezés az alábbiak szerint történik:
Az Interneten és egyéb közleményekben közzétett vizsgahelyszínek és időpontok közül a
versenyzők kiválasztják a számunkra megfelelőt, és jelentkeznek a kiválasztott időpontra
Kolczonay Juditnál a +36-30-696-0358 –os telefonszámon, vagy a
rtitkar@mnasz.hu
e-mai
címen.
Időpontok:
Időpont
2013. 03. 02. szombat
2013. 03. 06. szerda
2013. 03. 08. péntek
2013. 03. 13. szerda
2013. 03. 20. szerda
2013. 03. 27. szerda
08:30 óra
16:30 óra
16:30 óra
16:30 óra
16:30 óra
16:30 óra
Helyszín
MISKOLC
– Erzsébet Fürdő
3530 Miskolc, Erzsébet tér 4.
BUDAPEST
PÉCS
– ATI
7630 Pécs, Hengermalom u. 4.
BUDAPEST
BUDAPEST
BUDAPEST
*
(megjegyzés:
*
A pécsi helyszínen csak abban az esetben lesz megtartva a vizsga, ha
legalább 12 fő jelentkezik.)
A szabályismereti vizsga 2013. évi díja:
6.000,-
(MNASZ Díjtételek 2013)
A díjat a vizsga helyszínén kell fizetni. A befizetésről a versenyzők a helyszínen átvételi
elismervényt kapnak, a számlát a Szövetség postai úton küldi el.
A kiírt időpontoktól eltérő időpontban lévő szabályismereti vizsga időpontját a versenyzők
Kolczonay Judittal egyeztethetik.
2013. évi Rallye Szabályismereti vizsga Bizottság:
Büki Ernő
Faluvégi Péter
Kassai András
A hétvégi oktatások és vizsgák időrendi beosztása:
8:30 – 9:00
regisztráció
(vizsgára jelentkezők egy adatlapot töltenek ki, vizsgadíjak befizetése)
9:01 – 12:00
előadások
12:10 – 12:30
vizsga (tesztlap kitöltése)
A budapesti oktatások és vizsgák időrendi beosztása:
16:30 – 17:00
regisztráció
(vizsgára jelentkezők egy adatlapot töltenek ki, vizsgadíjak befizetése)
17:01 – 20:00
előadások
20:10 – 20:30
vizsga (tesztlap kitöltése)
Vizsga:
Az előadások befejeztével minden jelentkező egy 50 kérdéses tesztlapot tölt ki.
Tíz hibás válasszal a tesztlap még elfogadható.
A vizsga eredményéről,
amennyiben nem sikerült,
a vizsgát követő 48 órán belül e-mail-ben
kapnak tájékoztatást a sikertelen vizsgázók.
Azok a vizsgázók, akik nem felelnek meg a vizsgán, megismételt vizsgára kényszerülnek.
A megismételt vizsga időpontját Kolczonay Judittal kell egyeztetni.
A megismételt vizsga díja: 12.000,- Ft. (MNASZ Díjtételek 2013)
A megismételt vizsga tesztlap hatvan kérdést tartalmaz, ebből tizenöt hibázási lehetőség van.
Amennyiben ez is eredménytelen, a versenyzőnek egy személyes tanfolyamon kell részt
vennie.
Budapest, 2012. február 14.
RSB által jóváhagyva