System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at SimpleAdserver.AspNetClient.SimpleAdserverClient.GetZoneContent(Int64 zoneId, String contentTemplate, String emptyTemplate)

Szamos Miklós lemondott.

Ezúton értesítjük Tisztelt Tagszervezeteinket, hogy Szamos Miklós lemondott MNASZ sportszakmai alelnöki tisztségéről.
A lemondását megelőzően megbízta Kovács Péter intéző bizottsági tagot, a következő Közgyűlésig, az IB ülések összehívásával és levezetésével.

Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Elnökség! 

Az elmúlt hetek eseményei felhívták a figyelmemet arra, hogy a magyar autósport 
működése, és életben maradása már nem a szabályok, és azok betartásán múlik, hanem sok 
egyéb, kompromisszumokat magában foglaló lobby tevékenységre is szükség van. Az is 
világossá vált előttem, hogy az MNASZ szervezeti felépítése már nem felel meg a jelenlegi 
helyzetnek, változtatásra, Alapszabály módosításon alapuló, újjáépítésre van szükség. 

Az ilyen változtatások létrehozásához, az új szemlélet alkalmazásához, fiatal, életerős, tenni 
akaró, új emberekre van szükség. 

Ezen felismerések alapján arra a végleges elhatározásra jutottam, hogy befejezem az 
autósport vezetésében eltöltött, több mint 30 éves tevékenységemet, és a mai nappal a 
Közgyűlés által megválasztott tisztségemről, a sportszakmai alelnöki funkciómról, valamint 
elnökségi tagságomról lemondok. 

Bízom benne, hogy az elnökség és az MNASZ tagsága megérti és elfogadja döntésemet, mely 
talán segít abban, hogy a sportág jelenlegi nehéz helyzetéből megtalálja a kiutat. Remélem, 
hogy hosszú pályafutásom alatt tudtam hasznos dolgot is tenni az autósportért, ezért most is 
felajánlom segítségemet, amennyiben tapasztalataimra, ismereteimre bárkinek szüksége 
van. 

Mindenkinek további jó munkát, és jó egészséget kívánok. 

Tisztelettel 


Szamos Miklós 
(volt) sportszakmai alelnök

        
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at SimpleAdserver.AspNetClient.SimpleAdserverClient.GetZoneContent(Int64 zoneId, String contentTemplate, String emptyTemplate)