Keresés

Találatok száma: 1
Előző 1 / 1 Következő
  • 2013.02.21.
    említettek közül csak egyetlen feladata van vagy azok közül töb- bet is ellát, a versenypálya és az ASN megítélésére van bízva, de mindig azzal a feltétellel, hogy a járművek a versenypálya bármely pontját alkalmas időben elérjék, és ezekben ren- delkezésre álljon minden, a 2.6.2 cikkely szerint a tűzoltáshoz, és a 3. számú Függelék szerint az orvosi és/vagy gyorsbeavatkozáshoz meghatározott alkalmas személyzet és felszerelés. Rendkívül lényeges, hogy egy orvosi járműnek kell követnie a mezőnyt bármely versenyfu- tam első körében, melyhez csatlakozhat egy megfelelően gyors tűzoltó vagy gyorsbeavat ... . Szervezés: Mindenekelőtt emlékeztetni, hogy bármilyen tűzoltási művelet meghatározó tényezője a személyzet, és a megfelelően kiképzett szakemberek Fontosságukat nem lehet eléggé hangsúlyozni. A tűzoltási műveletnek két alapvető követelményt kell kielégítenie: - a tűzfészket el kell érni, és a versenyzőt attól el kell szigetelni; - megfelelő mennyiségű és alkalmas eszközzel kell rendelkezni a tűz teljes eloltá- sához. A múltbéli tapasztalatok és tesztek azt mutatják, hogy a kezdeti beavatkozást leghatéko- nyabban és legpraktikusabban két lépcsőben lehet megszervezni, s bár az egyes pályákon a módszerek ... ezek minde- gyikét el lehet helyezni csak az egyik oldalon. Ebben az esetben a kezelő személyek közöt- ti maximális távolság 250 m lehet. Ajánlatos 100 m-ként kézi készülékeket elhelyezni (ke- zelő nélkül). Valamennyi ilyen tűzoltó pontot a versenyzők számára a pályáról látható mó- don jelezni kell, egy minimum 25 x 25 cm-es narancssárga fényvisszaverő táblával, a föld- től kb. 2 m magasságban, megfelelő szögbe állítva az első védelmi vonalon. (ajánlott szín: Pantone 15-1364 TC „préselt narancs”) Tartalék tűzoltó készüléket mindig biztosítani kell a használtak helyett. A versenypálya mentén ... poszton lévő pályabírók végzik a 2.6.2.2 cikkely- ben leírtak alapján. Azonban, mivel felszerelésük korlátozott, súlyos baleset esetén a 3. sz. mellékletben meghatározott felszerelésekkel ellátott speciális járműveket kell a helyszínre irányítani. Ezek a járművek egyszerre több funkciót is betölthetnek a 2.8 cikkelyben leírtak szerint, és legkésőbb a balesetet követően 90 másodperccel be kell avatkozniuk. 2.6.3.2. Műszaki segítségnyújtás Ha baleset következtében egy versenyző bennragad az autójában, a gyorsbeavatkozó szolgálat kérheti az érintett versenycsapat egy mérnökének a tanácsát. Ilyen MNASZ
Előző 1 / 1 Következő